SEO

Tổ hợp Nền tảng Công nghệ và Tri thức Bamdat tròn 4 tuổi

Tổ hợp Nền tảng Công nghệ và Tri thức Bamdat tròn 4 tuổi

Vào ngày 2 tháng 8 năm 1401, nhân kỷ niệm ngày thành lập Tổ hợp Khoa học và Công nghệ Bammad, một buổi lễ kỷ niệm đã được tổ chức với sự hiện diện của một nhóm công nhân trẻ và năng động trong tổ hợp này.

báo cáo