SEO

Tổ chức kiểm tra toàn diện ngành du lịch với sự phối hợp của tổ hợp khoa học công nghệ Bammad và phần mềm bản địa

Tổ chức kiểm tra toàn diện ngành du lịch với sự phối hợp của tổ hợp khoa học công nghệ Bammad và phần mềm bản địa

Kỳ thi du lịch toàn diện của Iran được tổ chức vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 1 năm 1401, với vai trò của tổ hợp tri thức “Kiến thức và Công nghệ Bamdat” với tư cách là nhà điều hành và nhà cung cấp phần mềm địa phương, dưới sự giám sát của Bộ Di sản Văn hóa, Du lịch và Thủ công mỹ nghệ. và công ty mẹ chuyên ngành Du lịch và Lữ hành Iran. .

báo cáo