SEO

Những người đào tạo kiến ​​thức và công nghệ buổi sáng được đánh giá để tham gia thị trường việc làm CNTT-TT

Những người đào tạo kiến ​​thức và công nghệ buổi sáng được đánh giá để tham gia thị trường việc làm CNTT-TT

Những người đào tạo được chọn của Tổ hợp Khoa học và Công nghệ Bammad đã tham gia một cuộc thi để tham gia vào thị trường việc làm công nghệ thông tin và truyền thông.

báo cáo