Sức khỏe

Ảnh hưởng của di truyền và môi trường đến tính cách Vai trò của gen đối với hành vi

Ảnh hưởng của di truyền và môi trường đến nhân cách Nó xảy ra như nhau. Khi sinh ra, chúng ta được thừa hưởng tất cả các đặc điểm di truyền từ cha mẹ. Nhưng chúng ta có thể quản lý và kiểm soát những đặc tính tiêu cực như hung hăng, tức giận, v.v. bằng sự rèn luyện và quyết tâm. Bằng cách kiểm tra các cặp song sinh, họ đã kết luận rằng những cặp song sinh sống xa nhau có những hành vi giống nhau.

Nhưng nhiều cặp song sinh cũng thay đổi hành vi của họ để trở nên khác biệt để họ không giống nhau. Trên thực tế, bằng cách tiếp nhận nhiều hành vi thông qua gen, chúng có thể quản lý và thậm chí thay đổi hành vi của mình với sự trợ giúp của các yếu tố môi trường. Sau đây, chúng tôi đã giải thích về ảnh hưởng của di truyền và môi trường đối với tính cách từ các khía cạnh khác nhau.

Hãy nhớ truy cập trang Instagram của Menda Nu.

Ảnh hưởng của di truyền và môi trường đến nhân cách

Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về ảnh hưởng của di truyền và môi trường đối với tính cách. Câu hỏi này chiếm lĩnh tâm trí con người khi Charles Darwin đề xuất một lý thuyết liên quan đến việc truyền các gen mạnh cho thế hệ tiếp theo. Trong nhiều năm và ngay cả bây giờ, vấn đề về ảnh hưởng của di truyền và môi trường đối với tính cách đã được nghiên cứu. Sau thuyết của Darwin, các nhà nghiên cứu được chia thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên tin rằng tính cách hoàn toàn được di truyền từ gen. Vì lý do này, chúng ta thừa hưởng một số đặc điểm từ cha mẹ và đặc điểm tính cách cũng là do di truyền.

Nhưng một số người khác tin rằng môi trường, cách giáo dục và ảnh hưởng của cá nhân sẽ đóng một vai trò trong việc thực hiện và các đặc điểm tính cách. Những người này tin rằng tính cách của con người bắt nguồn từ môi trường mà họ lớn lên. Và chính giáo dục, học hỏi và kinh nghiệm làm nên con người. Bạn có thể kiểm soát và quản lý một số đặc điểm tính cách tiêu cực của mình với sự trợ giúp của nhà tâm lý học. Click để nhận tư vấn riêng.

Quan điểm của các nhà tâm lý học về ảnh hưởng của di truyền và môi trường đến nhân cách

Trên cơ sở các quan điểm và học thuyết tâm lý học về ảnh hưởng của di truyền và môi trường đến nhân cách, có người tin vào vấn đề di truyền, có người tin vào môi trường. Con trai của dì Davrin tên là Francis Galton tin rằng mọi người thừa hưởng tất cả tính cách, trí thông minh, v.v. từ cha mẹ của họ. Theo Galton, khi hai người thông minh kết hôn với nhau, chúng ta sẽ có một xã hội thông minh hơn. Ông tin rằng trí thông minh là hoàn toàn di truyền ở người. Galton tin rằng trạng thái của thế hệ có thể được cải thiện thông qua kế thừa và củng cố nó. Trong một thời gian dài mọi người đều tin điều này cho đến khi Freud thách thức lý thuyết của Galton bằng lý thuyết về các giai đoạn phát triển của ông.

Freud tin rằng tính cách của một người được hình thành khi anh ta học cách tương tác và giao tiếp với môi trường xung quanh từ thời thơ ấu. Và cuối cùng, cơ chế bảo vệ nào sẽ được sử dụng để chống lại nhu cầu của anh ta. Sau lý thuyết của Freud, các nhà hành vi tin rằng ảnh hưởng của môi trường đối với tính cách và hành vi là rất cơ bản. Và họ tin rằng một phần rất lớn trong tính cách và hành vi của con người là kết quả của sự tương tác với môi trường và điều kiện có thể kiểm soát được.

Nhấp để tìm hiểu về các phương pháp tìm kiếm tài năng mới cho trẻ em và người lớn.

Ảnh hưởng của di truyền và môi trường đến tính cách bằng cách nghiên cứu các cặp song sinh

Sinh đôi và điều tra về di truyền và tính cách, New Mind

Theo các lý thuyết tâm lý và sinh học khác nhau, các nhà nghiên cứu đã điều tra ảnh hưởng của di truyền và môi trường đối với tính cách bằng cách kiểm tra các cặp song sinh. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Minnesota đã thử nghiệm 350 cặp song sinh trong hơn 20 năm. Một số cặp song sinh này được nuôi dưỡng trong những môi trường riêng biệt. Nghiên cứu của Đại học Minnesota là nghiên cứu đầu tiên so sánh các cặp song sinh được nuôi cùng nhau và các cặp song sinh được nuôi riêng. Với thí nghiệm này, các nhà nghiên cứu đã điều tra rất nhiều về ảnh hưởng của di truyền và môi trường đối với tính cách.

Trong nghiên cứu về ảnh hưởng của di truyền và môi trường đến tính cách, những người tham gia được yêu cầu trả lời bảng câu hỏi “Mô hình 5 yếu tố của tính cách”. Trong mô hình tính cách 5 yếu tố này, được đo lường dựa trên các đặc điểm của con người, 5 yếu tố chính bao gồm loạn thần kinh, dễ chịu, hướng ngoại, tận tâm và chấp nhận trải nghiệm mới đã được nghiên cứu.

Kết quả thu được từ nghiên cứu các cặp song sinh, dựa trên ảnh hưởng của di truyền và môi trường đến tính cách, cho thấy di truyền đóng vai trò lớn hơn môi trường trong việc hình thành các tính cách. Những đặc điểm bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi di truyền học bao gồm: dễ bị căng thẳng, tham vọng, khả năng lãnh đạo, hạnh phúc, chấp nhận rủi ro và vâng lời. Những đặc điểm này có tác động 50-60% đến di truyền.

Tầm quan trọng của môi trường và giáo dục nhân cách

Theo nghiên cứu được tiến hành về ảnh hưởng của di truyền và môi trường đối với tính cách. Nghiên cứu về các cặp song sinh cho thấy di truyền có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nhân cách. Nhưng chúng ta đừng bao giờ bỏ qua ảnh hưởng của môi trường và phương pháp giáo dục. Nghiên cứu mới cho thấy rằng sự tận tâm có ít ảnh hưởng hơn so với gen. Theo đó, sự tận tâm có thể được củng cố trong môi trường giáo dục, trường học và với sự đào tạo thích hợp. Cha mẹ và giáo viên được đào tạo phù hợp có thể ảnh hưởng đến kỹ năng tổ chức và tăng cường kỷ luật. Môi trường mà một đứa trẻ lớn lên sẽ phát triển khả năng phát triển tính kỷ luật và sự tận tâm ở trẻ.

Theo nghiên cứu được thực hiện ở các vùng địa lý khác nhau, DNA của con người phụ thuộc vào các điều kiện khác nhau như nghèo đói, giáo dục, nhà ở và ô nhiễm không khí. Những chất này ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của con người và làm suy yếu hoặc củng cố di truyền của con người dựa trên các điều kiện môi trường.

Theo một nghiên cứu được thực hiện trên các cặp song sinh tại Đại học Minnesota, những cặp song sinh sống cạnh nhau có ít hành vi giống nhau hơn so với những con thiên nga ở xa nhau! Lý do cho điều này là gì? Theo các nghiên cứu, họ kết luận rằng các cặp song sinh gần nhau thích khác nhau. Và bằng cách quan sát hành vi của nhau, hãy thay đổi hành vi của họ để tỏ ra khác biệt với nhau. Hành vi này được gọi là hiệu ứng của sự lựa chọn tự nguyện. Nghĩa là con người thay đổi một cách có ý thức các đặc điểm hành vi của mình.

Với các nghiên cứu đã tiến hành, chúng tôi đi đến kết luận rằng nếu một hành vi xuất hiện từ cha mẹ chúng ta và do di truyền, thì điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ sống theo cách đó mãi mãi. Bằng cách kiểm soát hành vi và thay đổi môi trường, giáo dục, học tập và ý chí, chúng ta có khả năng thay đổi tâm trạng của mình. Vì vậy, chúng ta sẽ đi đến kết luận rằng ảnh hưởng của di truyền và môi trường đối với tính cách là như nhau.

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về tác động của di truyền đối với chứng nghiện.

Vai trò của nhà tâm lý học trong ảnh hưởng của di truyền và môi trường đến tính cách

Các đặc điểm đạo đức và tính cách như hung hăng, tận tâm, căng thẳng, tức giận, v.v. có thể được kiểm soát với sự trợ giúp của các nhà tâm lý học và cố vấn trong các lĩnh vực này. Nếu bạn được thừa hưởng sự hung hăng từ gen, bạn có thể quản lý và kiểm soát sự hung hăng với sự trợ giúp của nhà tâm lý học và được đào tạo theo các phương pháp khác nhau. Một số đặc điểm của con người được củng cố hoặc suy yếu do học tập. Bạn sẽ không bao giờ bị lên án khi thực hiện hành vi đó và bạn có thể kiểm soát nó bằng phương pháp phù hợp.

tư cuôi cung

Bằng cách đọc bài viết này, bạn đã nhận ra mức độ ảnh hưởng của di truyền và môi trường đối với nhân cách. Tất cả mọi người hoặc giống cha hoặc giống mẹ khi họ được sinh ra. Di truyền đóng một vai trò quan trọng trong con người. Màu mắt, màu tóc, giọng nói, chiều cao,… đều được di truyền từ bố mẹ. Chúng tôi thừa hưởng một số đặc điểm tính cách như lãnh đạo từ cha mẹ của chúng tôi. Như bạn đã đọc, sự tận tâm được truyền qua gen với tỷ lệ phần trăm thấp hơn ở người. Nhưng với sự giúp đỡ của một nhà tâm lý học và biết các phương pháp củng cố tính cách, bạn có thể củng cố sự tận tâm.

Chúng ta cần sự giúp đỡ của nhà tâm lý học để kiểm soát cơn giận và kiểm tra những đặc tính di truyền mà chúng ta thừa hưởng từ cha mẹ nhưng không hữu ích cho chúng ta. Nhà tư vấn dạy chúng ta cách kiểm soát hành vi bằng cách cung cấp các giải pháp phù hợp. Trung Tâm Tư Vấn Tâm Trí Mới cung cấp các dịch vụ tâm lý cho khách hàng trực tiếp và qua điện thoại. Để biết thêm thông tin, liên hệ với số dưới đây.

Để nhận được lời khuyên về ảnh hưởng của di truyền và môi trường đến tính cách trong cơ thể, hãy gọi cho các chuyên gia hàng đầu của Trung tâm Tư vấn Tâm lý Mendan Nou theo số 02191002360 để được tư vấn qua điện thoại vào bất kỳ giờ nào trong ngày.

Đọc thêm  Rối loạn lưỡng cực Các triệu chứng và các yếu tố làm trầm trọng thêm di truyền và môi trường của bệnh lưỡng cực

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button